Hasiera · Home
Ezaugarriak · Features
Oharrak · Notes
Sarrera · Introduction
Euskara
Folklore
Kirolak · Sports
Musika · Music
Janedanak · Gastronomy
Tokiak · Places
Historia · History
Politika · Politics
Diaspora
Internet
Albisteak · News
Nahas Mahas · Misc

buber.net > Basque > Music > Song > Goizian Argi-Hastean
For security reasons, user contributed notes have been disabled.

Goizian Argi-Hastean


(Etxahun Iruri)
(From "Kantu Kanta Khantore", Baiona, 1967, Kordelieren irarkolan; in Benito Lertxundi's "Zuberoa", 1977)

Goizian argi hastian,
ene leiho-hegian
txori bat pausatzen da eta
goratik hasten khantan.

Txori eijerra, hain alegera,
entzu:ten haidanian,
ene bihotzeko tristu:ra
laister duak aidian.

Ene txoririk maitena,
zertaz jin hiz nigana?
Iratzarrazi nialarik
ametsik eijerrena.

Jinik hain goizik,
uste hiena baniala hanitx phena?
Ez, ez, habil kontsolatzera
malerusago dena!
In the early morning, a bird came to my window;
took my sorrows away with its song.
But why did you come to me,
and wake me from my most beautiful dream?
You must have thought I was very unhappy.
But, please, go console someone less fortunate than I.


This page is part of Buber's Basque Page and is maintained by Blas Uberuaga.
Please report any problems or suggestions to Blas.
Eskerrik asko!