Hasiera · Home
Ezaugarriak · Features
Oharrak · Notes
Sarrera · Introduction
Euskara
Folklore
Kirolak · Sports
Musika · Music
Janedanak · Gastronomy
Tokiak · Places
Historia · History
Politika · Politics
Diaspora
Internet
Albisteak · News
Nahas Mahas · Misc

buber.net > Basque > Music > Song > Ixil Ixilik Dago
For security reasons, user contributed notes have been disabled.

Ixil Ixilik Dago


(anonimoa)

Ixil ixilik dago, kaia bazterrian
untzi xuri pollit bat uraren gainean.
Goizek'ordu bietan esnatutzen gira
arrantzaliarekin joaitek' urrutira.
Pasatzen nintzanean zure leiho petik
nigar'heldu zitzautan begi bietatik:
Zergatik, zergatik, zergatik nigar egin?
Zeruan izarra dago itsaso aldetik.

Bat, bat, bat, bazter ondoan ibili.
Bi, bi, bi, ez naiz ondo ibili.
Hiru, hiru, hiru, golkoa bete diru.
Lau, lau, lau, xardin ta bakalau.

Anteru txamarrotia,
txingarren bigotia,
aretxek derauka, derauka
preso tximinoia.
It's very quiet next to the pier,
a pretty white boat is floating on the water.
At two in the morning we wake up
to go far away on the fishing boats.
When I went by your window
tears came to both eyes:
Why, why, why cry?
There is a star in the sky on the side of the ocean.


This page is part of Buber's Basque Page and is maintained by Blas Uberuaga.
Please report any problems or suggestions to Blas.
Eskerrik asko!