Zenbakiak
0zero20hogei40berrogei60hirurogei80larogei  
1bat21hogeita bat41berrogeita bat    100ehun
2bi22hogeita bi42berrogeita bi    200berrehun
3hiru23hogeita hiru43berrogeita hiru    300hirurehun
4lau24hogeita lau44berrogeita lau    400larehun
5bost        500bostehun
6sei        600seirehun
7zazpi        700zazpirehun
8zortzi        800zortzirehun
9bederatzi        900bederatzirehun
10hamar30hogeita hamar50berrogeita hamar70hirurogeita hamar90larogeita hamar1000mila
11hamaika31hogeita hamaika51berrogeita hamaika    1000000milioi
12hamabi32hogeita hamabi52berrogeita hamabi      
13hamairu33hogeita hamahiru53berrogeita hamairu      
14hamalau          
15hamabost          
16hamasei          
17hamazazpi          
18hamazortzi          
19hemeretzi