Hasiera · Home
Ezaugarriak · Features
Oharrak · Notes
Sarrera · Introduction
Euskara
Folklore
Kirolak · Sports
Musika · Music
Janedanak · Gastronomy
Tokiak · Places
Historia · History
Politika · Politics
Diaspora
Internet
Albisteak · News
Nahas Mahas · Misc

buber.net > Basque > Euskara > Synthetic Verbs in Euskera
For security reasons, user contributed notes have been disabled.

Synthetic Verbs in Euskera


Aditz Sintetikoak
EgonJoanEtorriIbili 
nagonoanatornabil 
hagohoahatorhabil 
dagodoadatordabil 
gaudegoazgatozgabiltza 
zaudezoazzatozzabiltza 
zaudetezoaztezatoztezabiltzate 
daudedoazdatozdabiltza 
nengoennindoannentorrennenbilen 
hengoenhindoanhentorrenhenbilen 
zegoenzihoanzetorrenzebilen 
geundengindoazengentozengenbiltzan 
zeundenzindoazenzentozenzenbiltzan 
zeundetenzindoaztenzentoztenzenbiltzaten 
zeudenzihoazenzetozenzebiltzan 
EdukiJakinEkarriEramanEsan
dau(z)katdaki(zki)tdakar(tza)tdarama(tza)tdiot
dau(z)kak/ndaki(zki)k/ndakar(tza)k/ndarama(tza)k/ndiok/n
dau(z)kadaki(zki)dakar(tza)darama(tza)dio
dau(z)kagudaki(zki)gudakar(tza)gudarama(tza)gudiogu
dau(z)kazudaki(zki)zudakar(tza)zudarama(tza)zudiozu
dau(z)kazuedaki(zki)zuedakar(tza)zuedarama(tza)zuediozue
dau(z)katedaki(zki)tedakar(tza)tedarama(tza)tediote
neu(z)kanneki(zki)ennekar(re)(tza)nnerama(tza)nnioen
heu(z)kanheki(zki)enhekar(re)(tza)nherama(tza)nhioen
zeu(z)kanzeki(zki)enzekar(re)(tza)nzerama(tza)nzioen
geneu(z)kangeneki(zki)engenekar(re)(tza)ngenerama(tza)ngenioen
zeneu(z)kanzeneki(zki)enzenekar(re)(tza)nzenerama(tza)nzenioen
zeneu(z)katenzeneki(zki)tenzenekar(tza)tenzenerama(tza)tenzenioten
zeu(z)katenzeki(zki)tenzekar(tza)tenzerama(tza)tenzioten

This page is part of Buber's Basque Page and is maintained by Blas Uberuaga.
Please report any problems or suggestions to Blas.
Eskerrik asko!