Galdegarriak
NORnortzuzerzeinzeintzuzenbat
NORKnortzukzerkzeinekzeintzukzenbatek
NORInortzurizerizeinizeintzurizenbati
NORENnortzurenzerenzeinenzeintzurenzenbaten
NOREKINnortzurekinzerekinzeinekinzeintzurekinzenbatekin
NORENTZATnortzurentzatzerentzatzeinentzatzeintzurentzatzenbatentzat
NORTAZnortzutazzertazzeinetazzeintzutazzenbatetaz
- - - -ZEREZzeinezzeintzuzzenbatez
NON - -zertanzeinetanzeintzutanzenbatetan
NONDIK - -zertatikzeinetatikzeintzutatikzenbatetatik
NORA - -zertarazeinetarazeintzutarazenbatetara
NORAINO - -zertarainozeintarainozeintzutarainozenbatetaraino
NORANTZ - -zertarantzzeinetarantzzeintzutarantzzenbatetarantz
NONGO - -zerekozeinetakozeintzutakozenbatetako
NORAKO - -zertarakozeinetarakozeintzutarakozenbatetarako
NORENGANnortzurengan - -zeinenganzeintzurenganzenbatengan
NORENGANDIKnortzurengandik - -zeinengandikzeintzurengandikzenbatengandik
NORENGANAnortzurengana - -zeinenganazeintzurenganazenbatengana
NORENGATIKnortzurengatikzergatikzeinengatikzeintzurengatikzenbatengatik

Izenordeak
NORnihihuraguzuzuekhaiek
NORKnikhikharkgukzukzuekhaiek
NORInirihiriharigurizurizueihaiei
NORENnirehireharengurezurezuenhaien
NOREKINnirekinhirekinharekingurekinzurekinzuekinhaiekin
NORENTZATniretzathiretzatharentzatguretzatzuretzatzuentzathaientzat
ZERTAZnitazhitazhartazgutazzutazzuetazhaietaz
NORENGANni(re)ganhi(re)ganharengangu(re)ganzu(re)ganzuenganhaiengan
NORENGANDIKni(re)gandikhi(re)gandikharengandikgu(re)gandikzu(re)gandikzuengandikhaiengandik
NORENGANAni(re)ganahi(re)ganaharenganagu(re)ganazu(re)ganazuenganahaiengana
NORENGATIKni(re)gatikhi(re)gatikhar(en)gatikgu(re)gatikzu(re)gatikzuengatikhaiengatik