Hasiera · Home
Ezaugarriak · Features
Oharrak · Notes
Sarrera · Introduction
Euskara
Folklore
Kirolak · Sports
Musika · Music
Janedanak · Gastronomy
Tokiak · Places
Historia · History
Politika · Politics
Diaspora
Internet
Albisteak · News
Nahas Mahas · Misc

buber.net > Basque > Euskara > Answers for Exercises of Lesson 6
For security reasons, user contributed notes have been disabled.

Answers for Exercises of Lesson 6


*EXERCICES OF THE 6TH LESSON, SOLUTIONS IN CAPITAL LETTERS

-NOR ETORRI DA? (Who came?)

Nire osaba etorri da (My uncle came) (Guraso; plural)--> Gurasoak etorri dira

Ikasleak etorri dira (The students came) (Apaiz; singular): APAIZA ETORRI DA

Jone etorri da (Jone came) (Jon) JON ETORRI DA

-ZER GERTATU DA? (What happened?)

Bazkaria erre da (Our lunch burned) (Zuhaitz; plural) ZUHAITZAK ERRE DIRA

-NORK EGIN DU? (Who did it?)

Ekaitzak egin du (The storm did it) (Eguzki; singular)EGUZKIAK EGIN DU

Sukaldariak egin du (The cook did it) (Tabernari; plural) TABERNARIEK EGIN DUTE

Zenbait gaztek egin dute (Some youth did it) (Gazte asko; indefinite) GAZTE ASKOK EGIN DUTE

Sarak egin du (Sara did it) (Lourdes) LOURDESEK EGIN DU

-ZERK ERAGIN DU? (What caused it?)

Haizeak eragin du (The wind caused it) (Euri; plural) EURIEK ERAGIN DUTE

-NORI EMAN DIOZU? (To whom did you give it?)

Erizainari eman diot (I gave it to the nurse) (Mediku; plural) MEDIKUEI EMAN DIET

Aitorri eman diot (I gave it to Aitor) (Nekane) NEKANERI EMAN DIOT

Hainbat jenderi eman diot (I gave it to many people) (Anitz agure; indef.) ANITZ AGURERI EMAN DIOT

-NOREN AULKIA DA HORI? (Whose chair is that?)

Amaren izena hartu du nik (I took my mother's name) (aita; zuk) AITAREN IZENA HARTU DUZU ZUK

Arrantzaleen bizitza ez da erraza (Fishermen's life isn't easy) (Okin; plural) OKINEN BIZITZA EZ DA ERRAZA

Edurneren alaba oso azkarra da (Edurne's daughter is very intelligent) (Imanol) IMANOLEN ALABA OSO AZKARRA DA

Etxe hori edozein emakumeren ametsa da (That house is every woman's dream) (gizon) ETXE HORI EDOZEIN GIZONEN AMETSA DA

-NOREKIN IBILI ZARA? (Who did you go with?)

Itziarrekin atera naiz (I went out with Itziar) (Karlos)KARLOSEKIN ATERA NAIZ

Bospasei mutilekin topatu naiz (I run into five or six boys) (neska) BOSPASEI NESKAREKIN TOPATU NAIZ

Baserritarrarekin egon naiz hizketan (I have been talking with the farmer) (Langile; plural) LANGILEAREKIN EGON NAIZ HIZKETAN

Gazteekin gustora ibiltzen da gure aitona (Our grandfather gets along very well with young people) (Txakur) TXAKURRAREKIN GUSTORA IBILTZEN DA GURE AITONA

-NORENTZAT DA OPARI HORI? (Who is this present for?)

Amumarentzat katu bat ekarri dugu (We brought a cat for grandmother) (Isabel; zuk) ISABELENTZAT KATU BAT EKARRI DUZU

Gizonentzat ardoa banatu dute (They distributed wine for the men) (Gazte; plural) GAZTEENTZAT ARDOA BANATU DUTE

Mutil batzurentzat ez dago arriskurik (For some boys there is no danger) (Neska asko) NESKA ASKORENTZAT EZ DAGO ARRISKURIK

-NORENGATIK GALDETU DUTE? (Who did they ask for?)

ZERENGATIK ORDAINDU DUZU HAINBESTE DIRU (What for did you pay so much money?

Diruagatik egin dut (I did it for money) (Ospe; zuk) OSPEAGATIK EGIN DUZU

Adiskideengatik dena emango dugu (We will give everything for our friends) (Lagun; haiek) LAGUNENGATIK DENA EMANGO DUTE

Bost durorengatik saldu dut euritakoa (I sold my umbrella for 5 pesetas) (Bi dollar; guk) BI DOLLARRENGATIK SALDU DUGU EURITAKOA

-NON DAGO ABADINO? (Where is Abadino?)

Kalean ez dago inor (There is nobody on the street) (Soro; plural) SOROAN EZ DAGO INOR

Mendi gainetan daude sorginak (The witches are in the top of the mountains) (Ibai ertze; singular) IBAI ERTZEAN DAUDE SORGINAK

Zenbait lurraldetan ezkerretik gidatzen du jendeak (In some countries, people drives on the left) (Britainia Handia) BRITAINIA HANDIAN EZKERRETIK GIDATZEN DU JENDEAK

-NONGOA ZARA? (Where are you from?)

NONGO GAZTA DA HAU? (Where is this cheese from?)

Errioxako ardoa gustatzen zait (I like the wine of Rioja) (Valladolid) VALLADOLID-EKO ARDOA GUSTATZEN ZAIT

Eskolako aulkiak zaharrak dira (The chairs of the school are old) (Eliza; plural) ELIZAKO AULKIAK ZAHARRAK DIRA

Erromakoa da neskatila hori (That young girl is from Roma) (Paris) PARISEKOA DA NESKATILA HORI

-NONDIK ETORRI DA HAIZE ZAKAR HAU? (Where did this strong wind come from?)

Iparraldetik dator eguraldi hotza (The cold weather comes from the north) (Hegoalde) HEGOALDETIK DATOR EGURALDI HOTZA

Apaletatik hartu ditut liburuak (I took the books from the shelves) (Liburutegi; plural) LIBURUTEGIETATIK HARTU DITUT LIBURUAK

Donostiatik irten da autobusa (The bus left from Donostia) (Zarautz) ZARAUTZ-ETIK IRTEN DA AUTOBUSA

-NORA JOAN DIRA DENAK? (Where did everybody go?)

Bilbora joan dira kamioiak (The trucks went to Bilbao) (Gasteiz) GASTEIZ-A JOAN DIRA KAMIOIAK

Leihora etorri zaizkit usoak (The pigeons came to my window) (Eskailerak; zuri) ESKAILERETARA ETORRI ZAIZKIZU USOAK

-NORAINO IRITSI DA UHOLDEA? (Where did the flood reach up to?)

Everesteraino iritsi dira mendizaleak (The climbers went up to the Everest) (Aconcagua) AKONCAGUARAINO IRITSI DIRA MENDIZALEAK

Gure ateraino ez dira saltzaileak ausartzen (Vendors don't dare to come up to our door) (Denda; plural) GURE DENDETARAINO EZ DIRA SALTZAILEAK AUSARTZEN

-NORANTZ ABIATU DIRA TXIRRINDULARIAK (In which direction did the cyclists go?)

Nafarroarantz abiatu dira (They went towards Navarre) (Etxe; singular) ETXERANTZ ABIATU DIRA

-NORAKO BIDEA DA HAU? (Where is this road for?)

Kanposanturako bidea da hau (This is the road to the cemetery) (Igeritegi) IGERITEGIRAKO BIDEA DA HORI

Irten da Sevillarako trena (The train for Seville already left) (Cadiz) IRTEN DA KADIZ-ERAKO TRENA

-NORTAZ HITZEGIN DUTE? (Who did they talk about?)

ZERTAZ HITZEGIN DUTE? (What did they talk about?)

Historiaz idatzi du Anderrek (Ander wrote about history) (Literatura) LITERATURAZ IDATZI DU ANDERREK

Makila egurrez egina dago (The stick is made of wood) (gaztain) MAKILA GAZTAINEZ EGINA DAGO

Aitorrez hitzegin dugu (We talked about Aitor) (Miren) MIRENEZ HITZEGIN DUGU

Hainbat filmetaz ez dut deus gogoratzen (I don't remember anything on many movies) (Elaberri) HAINBAT ELABERRITAZ EZ DUT DEUS GOGORATZEN

This page is part of Buber's Basque Page and is maintained by Blas Uberuaga.
Please report any problems or suggestions to Blas.
Eskerrik asko!