ANSWERS FOR EXERCISES OF THE SECOND LESSON

Ez HAUT hemendik gehiago ikusi nahi (nik-hi)
Argal ikusi ZAITUZTEGU foto horretan (guk-zuek)
Sendagileak ikusi NAU (ni)
Osasun ona DUTE nire aiton-amonEk [sorry!]
Harrapatuko ZAITUT ! (nik-zu)
Lanbroak maite DITUZTE euskaldunek
Basoko aritz handiek harritu ZAITUZTE (zu)
Baserri ederra DUT nik mendi horretan
Lan ederra egin DUZUE baratzean (zuek)
Ardi asko DITUZTE artzain haiek
Belardietara eraman GAITU zure adiskideak (gu)
Nire ahizpak ez ZAITU begi onetik hartu (zu)
Ehiztariek bota DITUZTE uso horiek
Mendizaleek mendi tontorreraino egin DUTE
Artoa bildu DUTE jadanik soro horretan (haiek)