Adberbioak
NONhemenhorhan
NONGOhemengohorkohango
NONDIKhemendikhortikhandik
NORAhonahorrahara
NORAKOhonakohorrakoharako
NOLAhonelahorrelahala
NOLAKOhonelakohorrelakohalako
NORAINOhonainohorrainoharaino
NORANTZhorantzhorrantzhorantz